Gezin: Jan Bon / Maria Bakker

getr. 12 mei 1844  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document


 

» Gezinsblad         » Toon / Toon niet Labels

Opm.: Beweeg uw muis over de afbeelding voor de namen. Klik om een pagina voor elke naam te krijgen.

Bezig...
Heden den twaalfden der maand mei achttienhonderd
vier en veertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van de burgerlijken stand der gemeente
Watergraafmeer in het huis derzelve gemeente,
verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Bon van beroep werkman
oud vier en dertig jaren, geboren te Abcoude en wonende te
Ouderamstel meerderjarige zoon van Gijs Bon en
van Maria van Hulst, beiden overleden ter eenre  zijde; En
Maria Bakker van beroep dienstbaar oud acht en twintig
jaren geboren te Ouderamstel en wonende in de Watergraafsmeer meer-
derjarige dochter van Jan Bakker werkman wonende te Ou-
deramstel en van Marretje Onderberg, overleden, ter andere
zijde De vader der bruid hier tegenwordig heeft verklaard
tot het huwelijk zijne toestemming te geven

En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst: de akten waaruit blijkt, dat de
beide afkondigingen zonder stuitingin deze Gemeente en te
Ouderamstel hebben plaats gehad op den acht en twintig-
sten april en den vijfden mei dezes jaars ten tweede
doopakte van der bruidegom ten derde bewijs van vol-
doening aan de Narionale Militie ten vierde ge-
boorte acte van de bruid en ten vijfde doodacte van hare moeder

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet
uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Jo-
hannes Willebrordus de Graaf, veehouder, oud een en veertig jaren
BBartholomeus van snellenberg wagenmaker oud zeven en
dertig jaren Jan Tilbrij kastelein oud acht en vijftig jaren
en Nicolaas Nieukerk veldwachter oud vijf en veertig jaren
zijn de allen goede bekende van de comparanten en in deze
Gemeente woonachtig

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten,
de getuigen en ons is onderteekend uitgezonderd door de vader van de bruid die ver-
klaard heeft niet te kunnen en niet te hebben leeren schrijven


Huwelijksakte / Marriage Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum11 dec 2016
PlaatsWatergraafsmeer
Verbonden metGezin: Bon/Bakker (F4795)

» Gezinsblad         » Toon / Toon niet Labels