Print Voeg bladwijzer toe

Video-opnamen

» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling

Bezig...
In het jaar een duizend achthonderd twee en twintig, den negenden
dag der maand october des nademiddags ten twee uren,
zijn voor ons Jan van der Meer oudste lid van den Gemeenteraad
(en als zodanig) Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Oudhuijsen
bij vacature van het Schoutambt cerscheenen
Jan Griffioen oud drie en dertig
jaren, van beroep schippersknegt wonende te Oudhuijsen en Jan
Vanecourt oud zes en veertig jaren, van beroep
klompenmaker wonende te Oudhuijsen dewelke ons verklaard
hebben, dat op den achtsten der maand october dezes jaars,
des voordemiddags ten vier uren, in het huis staande onder deze
Gemeente is overleden Everijntje Bon wed.(uwe) Klaas Duclo
oud een en zeventig jaren, van beroep zonder geboren te Ruwiel en
gewoond hebbende te Oudhuijsen dochter van Huibert Bon
en van Maria Stoethart; behuwd moeder van den eersten
en goede gebuur van den tweeden declarant
En hebben de beide declaranten deze acte van overlijden, nadat
hun dezelve was voorgelezen, nevens ons onderteekend


Overlijdensakte / Death Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum21 dec 2016
PlaatsOudhuizen
Verbonden metEverijntje Bom

» Allemaal zien     «Vorige 1 2     » Dia voorstelling