Print Voeg bladwijzer toe
Cornelia Elisabeth Bon

Cornelia Elisabeth Bon

Vrouwelijk 1894 - 1921  (27 jaar)  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document

 

1 2 Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
Heden den acht en twintigsten september achttienhonderd
vier en negentig verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Ouder-Amstel
Willem Bon van beroep
veehouder oud negen en dertig jaren,
wonende te Ouder-Amstel
die verklaarde dat ten zijnen huize op den acht en twintigsten
september dezes jaars des morgens ten zeven ure,
binnen deze gemeente in het huis staande alhier wijk A nommer
negentig
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Wilhelmina
Antonia Pijnaker, zijne huisvrouw
van beroep zonder wonende te Ouder-Amstel
als boven
welk kind zal genaamd worden Cornelia Elisabeth
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
Albertus Franciscus Muller van beroep
bode oud een en zestig jaren, wonende te Ouder-
Amstel en van Hendrikus Petrus Verweij
van beroep kastelein oud veertig jaren, wonende
mede te Ouder-Amstel en is deze akte na voorlezing, door ons
onderteekend met den declarant en de getuigen


Geboorteakte / Birth Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum19 feb 2017
PlaatsOuder-Amstel
Verbonden metCornelia Elisabeth Bon

1 2 Volgende»     » Dia voorstelling