Cornelis Bon

Cornelis Bon

Mannelijk 1817 - 1867  (50 jaar)  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document

 

«Vorige 1 2     » Dia voorstelling

Bezig...
Heden den zes en twintigsten november achttienhonderd
zeven en zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Nieuwer-Amstel, verschenen Gerrit Bon
van beroep
boterverkooper oud drie en twintig jaren, wonende
alhier zoon van de na te noemen
overledene, en Pieter van Lammeren
van beroep veehouder oud vijf en veertig jaren, wonende
alhier bekende van de overledene, welke ons
hebben verklaard, dat op den zes en twintigsten dezer maand
des voormiddags ten half vier ure, in het huis staande alhier in wijk
D No.44 A
in den ouderdom van vijftig jaren
is overleden Cornelis Bon
van beroep boterkooper geboren te Ouder-Amstel
en wonende alhier gehuwd met Mensje
Stigter de aangevers verklaren de name
der ouders van de overledenen niet te
kennen
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de com-
paranten is getekend


Overlijdensakte / Death Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum4 mrt 2017
PlaatsNieuwer-Amstel
Verbonden metCornelis Bon

«Vorige 1 2     » Dia voorstelling