Print Voeg bladwijzer toe

Gezin: Gerrit Bon / Theodora Bloklander

getr. 8 mei 1814  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document


 

» Gezinsblad    

Bezig...
In het jaar agtien honderd veertien den agtsten mei des middags twaalf
uuren op het voormalig Regthuis van Ouder Amstel zijn voor ons Lid van de
Raad en Ambtenaar van den Burgemeester te ouder Amstel verscheenen
Gerrit Bon huisman onder Nieuwer Amstel geboren te Abcoude oud
dertig jaren volgens doopcedulle aan ons ten deeze vertoond meerderjarige zoon
van Arij Bon veehouder te Abcoude alhier present en consenteerende
en wijle Aafje Kalkhoven volgens doodcedulle van de Burgemeester van
Abcoude van twintig april deezes jaars weduwnaar Trijntje Kuiper
volgens doodcedulle door den maire van Weesp den vier en twintigsten
april des jaars agttien honderd twaalf gepasseerd En Dirkje Bloklan-
der geboren en zonder beroep te Ouder Amstel woonagtig oud ruim twee en
twintig jaren volgens doopcedulle daarvan aan ons geexchibeerd dochter
van wijlen Cornelis Bloklander volgens doodcedulle van de een en twintig-
sten april deezes jaars door den Burgemeester van Ouder Amstel verleend
en van Swaantje Rekoop alhier present en consenteerende woonende
als boven onder deeze gemeente Dewelke ons hebben versogt om het door
hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen
beide zoo alhier als te Nieuwer Amstel hebben plaats gehad telkens
des zondags den vier en twintigsten april en eersten meij agttien honderd
veertien voormiddags half twaalf uuren geene verhindering tegen
het voormelde huwelijk zijnde ingebragt blijkens daarvan meede
uit 't Certificaat van den Burgemeester van Nieuwer Amstel van
den zesden deezer maand hebben wij aan hun versoek voldoende en

na voorleesing van alle de voormelde stukken als ook van een verkla-
ring van vier getuigen op heden voor ons gepasseerd alle ...... 't overlijden
van de grootouders der bruid mitsgaders van het 6 Hoofdstuk van het
Burgerlijk wetboek over het huwelijk ijder der aanstaande echtgeno-
ten afgevraagd of zij zich wederkeerig tot man en vrouw willen neemen
waarop door elk hunner een toestemmend antwoord is gegeeven
waarop wij uit naam der wet bij dezen verklaren dat Gerrit Bon
en Dirkje Bloklander door het huwelijk verbonden zijn waarvan
wij deeze acte hebben opgemaakt in presentie van Tijs Bloklander
broeder van de bruid oud zes en twintig jaren boereknegt Willem Schoordijk
boereknegt oud vier en twintig jaren Harme Martens melkboer oud
zestig jaren en Frederik Hollander veenman oud zeven en veertig
jaren allen goede bekende onder Ouder Amstel woonende Dewelke
deeze acte met ons en den bruidegom en de eerste getuigen hebben ge-
teekend verklarende de bruid en verdere getuigen niet te kunnen
schrijven


Huwelijksakte / Marriage Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum4 apr 2017
PlaatsNieuwer-Amstel
Verbonden metGezin: Bon/Bloklander (F4145)

» Gezinsblad