Print Voeg bladwijzer toe
Jan Bon

Jan Bon

Mannelijk 1809 - 1860  (51 jaar)  Submit Photo / DocumentSubmit Photo / Document

 

Bezig...
Op heden vier en twintig november achttienhonderd zestig
zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
Klaas Bon van beroep
werkman oud negen en veertig jaren, wonende Bethemiemstrat K435
neef van de overledene, en Cornelis de Lange van beroep
zonder oud zeven en twintig jaren, wonende Buitensingel IJ IJ 32 neef
van de overledene, welke hebben verklaard, dat op drie en twintig dezer des voor-
middags ten vier ure, in het huis staande Reguliersgracht Kanton 2
buurt AA No.651, is overleden Jan Bon
van beroep melkslijter wonende als boven
in den ouderdom van een en vijftig jaren geboren te Abcoude
echtgenoot van Maria Bakker
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door de aangevers en
ons is onderteekend


Overlijdensakte / Death Certificate
Eigenaar/BronHans Snaterse
Datum15 apr 2017
PlaatsAmsterdam
Verbonden metJan Bon