Print Voeg bladwijzer toe

Burgelijke Stand

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1055» Volgende»     » Dia voorstelling

Bezig...
In het jaar achttienhonderd drie en veertig den vijftienden febru-
arij is voor ons Cornelis van Vollenhoven junior Burgemeester benoemd
ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Moordrecht gecom-
pareerd
Jan van Adrichem oud zeven en twintig jaren baanspinner
wonende in het huis wijk nommer twee honderd twee en twintig binnen deze
Gemeente dewelke ons heeft verklaard dat op dinsdag den veer-
tienden februarij van het jaar achttienhonderd drie en veertig des
namiddags te half twee ure ten zijnen huize een kind van het
vrouwelijke geslacht geboren is uit hem comparant en Jako-
ba Vermeulen deszelfs huisvrouw zonder beroep mede wonende
in deze Gemeente verklarende aan hetzelve de voornaam van
Cornelia te geven
Gemelde verklaringen zijn geschied in tegenwoordigheid van Dirk
Groenendijk oud acht en twintig jaren bouwmansknecht en van Adri-
anus Verijsel oud negen en dertig jaren veldwachter beiden wonende in deze
Gemeente
En hebben de getuigen deze akte na gedane voorlezing nevens ons on-
derteekend verklarende de vader op gedane aanvraag zijnen naam
niet te kunnen teekenen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd


Geboorteakte / Birth Certificate
Eigenaar/BronGroene Hart Archieven
Datum15 februari 1843
PlaatsMoordrecht
Verbonden metCornelia van Adrichem

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 1055» Volgende»     » Dia voorstelling