Burgerlijken Stand Geboorte Klasina Snaterse 1865Bron informatie