Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand huwelijk Johannes Antonius Pronk met Maria Wilhelmina BonBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand huwelijk Johannes Antonius Pronk met Maria Wilhelmina Bon 
  Korte titel Johannes Antonius Pronk met Maria Wilhelmina Bon 
  Archiefnummer Ouder-Amstel, akte 4 
  Vindplaats Stadsarchief Amsterdam 
  Bron-ID S190 
  Tekst Heden den dertienden januari

  negentienhonderd een en twintig verschenen voor ons Ambtenaar van den

  burgerlijken stand der gemeente Ouder-Amstel in het huis derzelver gemeente

  ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Johannes Anthonius Pronk

  van beroep veehouder oud acht en dertig jaren

  geboren en wonende te Weesperkarspel

  meerderjarige zoon van Johannes Pronk veehouder

  wonende te Weesperkarspel en van Anna Maria

  van Nes overleden

  en: Maria Wilhelmina Bon

  van beroep zonder oud vier en twintig jaren

  geboren en wonende te Ouder-Amstel meer-

  derjarige dochter van Willem Bon veehouder oud zes en zestig

  jaren en van Wilhelmina Antonia Pijnaker zonder beroep oud

  negen en vijftig jaren beiden wonende te Ouder-Amstel

  van welk huwelijk de vereischte afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op

  zaterdag den eersten januari dezes jaars

  binnen deze gemeente en te Weesperkarspel  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  a. hunne geboorte-akten

  Voorts verklaarden ons de ouders der bruid beiden

  hier tegenwoordig hunne toestemming tot dit hu-

  welijk te geven  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot

  echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den

  huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde

  hebben wij in naam der wet verklaard dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.

  In tegenwoordigheid van:

  Johannes Pronk veehouder oud zes en zestig jaren

  wonende te Weesperkarspel vader des bruidegoms;

  en: Joseph Antonius Grote gemeentebode oud acht

  en veertig jaren wonende te Ouder-Amstel  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons

  de verschijnende partijen de ouders der bruid en de getui-

  gen is onderteekend 
  Verbonden met (2) Maria Wilhelmina Bon
  Johannes Antonius Pronk