Print Voeg bladwijzer toe

Bidprentje Maria Wilhelmina BonBron informatie

 • Titel Bidprentje Maria Wilhelmina Bon 
  Korte titel Bidprentje 
  Bron-ID S191 
  Tekst In dankbare herinnering aan

  Maria Wilhelmina Bon

  weduwe van Anthonius Pronk

  Geboren 3 september 1896 te Ouderkerk aan
  de Amstel, is zij gestrekt door het Sacrament
  der Zieken op 21 december 1980 gestorven.
  Op 24 december d.a.v. is zij begraven op de
  begraafplaats "Carspelhof" te Weesp.

  Aan haar die wij liefhebben, aan wie wij ge-
  hecht waren, denken wij met liefde en eerbied
  terug. Zij was een grote troost in moeilijke
  tijden. Zij was iemand om veel van te houden.
  Vergroeid met het leven heeft zij de rijkdom
  en de echtheid ervan vooral gevonden in een
  diep geloofsleven, waar zij trouw aan bleef.
  Zij was een zeer wijze moeder. Zij had een
  rustgevende, hartelijke manier van omgaan met
  andere mensen.
  Tot in haar laatste levensdagen is zij zo ge-
  bleven, geliefd middelpunt van familie en vele
  anderen.
  In alle rust en teken van overgave is zij het
  eeuwige leven binnengegaan. Bij God, onze
  Vader, is haar het hemelse geluk ten deel
  gevallen.
  "Heer onze God, dankbaar zijn wij om zulk
  een mooi leven. Wij bidden U: Geef dat ook
  wij zo mogen leven."

  Deze herinnering geven wij u graag als
  een teken van onze dankbaarheid voor al
  uw blijken van medeleven en sympathie
  voor onze dierbare moeder.

  Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
  Verbonden met (1) Maria Wilhelmina Bon