Print Voeg bladwijzer toe

Burgelijken Stand Gerardus Jozef Maria AlbersBron informatie

 • Titel Burgelijken Stand Gerardus Jozef Maria Albers 
  Korte titel Gerardus Jozef Maria Albers 
  Archiefnummer Vinkeveen en Waverveen, akte 39, dagtekening 2 mei 1903 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S218 
  Tekst In het jaar negentien honderd drie den tweeden dag der maand mei

  verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vinkeveen en Waverveen

  Bernardus Albers

  oud acht en dertig jaren van beroep landbouwer wonende te Vinkeveen

  Dewelke ons verklaarde dat op den tweeden dag der maand mei dezes jaars

  des morgens ten vier ure binnen deze Gemeente ten zijnen huize (Wijk D Numero honderd

  zes en dertig ) is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote

  Johanna Maria Kraaipoel zonder beroep wonende alhier

  aan welk kind gegeven worden den voornamen van Gerardus Jozef Maria

  Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Johannes Pleunen

  oud vijf en zeventig jaren van beroep veenman wonende te Vinkeveen

  en Jan Oussoren

  oud zeven en dertig jaren van beroep koopman wonende te Vinkeveen als getuigen

  Hebbende wij de tegenwoordige Acte na voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen 
  Verbonden met (1) Gerardus Jozef Maria Albers