Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand huwelijk Hendricus Petrus Oudshoorn met Wilhelmina Antonia BonBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand huwelijk Hendricus Petrus Oudshoorn met Wilhelmina Antonia Bon 
  Korte titel Hendricus Petrus Oudshoorn met Wilhelmina Antonia Bon 
  Archiefnummer Ouder-Amstel, akte 6, dagtekening 7 mei 1930 
  Vindplaats Stadsarchief Amsterdam 
  Bron-ID S227 
  Tekst Heden den zevenden mei

  negentienhonderd dertig verschenen voor ons Ambtenaar van den burger-

  lijken stand der gemeente Ouder-Amstel in het huis derzelver gemeente ten

  einde een huwelijk aan te gaan

  Hendricus Petrus Oudshoorn

  van beroep veehouder oud zes en twintig jaren

  geboren en wonende te Wilnis meerderjarige

  zoon van Jacobus Oudshoorn veehouder oud zeven en vijftig

  jaren en van Helena Gijsbertha Bader zonder beroep oud

  drie en vijftig jaren beiden wonende te Wilnis

  en: Wilhelmina Antonia Bon

  van beroep zonder oud zeven en twintig jaren

  geboren en wonende te Ouder-Amstel meer-

  derjarige dochter van Willem Bon overleden en van Wil-

  helmina Antonia Pijnaker veehoudster oud acht en zestig

  jaren wonende te Ouder-Amstel

  van welk huwelijk de vereischte afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad op

  zaterdag den zes en twintigsten april dezes jaars

  binnen deze gemeente en te Wilnis  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  a. hunne geboorteakten

  b. een overlijdensakte van den vader der bruid

  Voorts verklaarden ons de ouders des bruidegom en de moe-

  der der bruid allen hier tegenwoordig hunne toestem-

  ming tot dit huwelijk te geven.  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot

  echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den

  huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde

  hebben wij in naam der wet verklaard dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.

  In tegenwoordigheid van:

  Johannes Bartholomeus Bon zonder beroep oud zeven en

  twintig jaren broeder van de bruid

  en: Rijk Bomars veehouder oud een en zestig jaren bei-

  den wonende te Ouder-Amstel.  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons

  de verschijnende partijen de ouders des bruidegoms de moe-

  der der bruid en de getuigen is onderteekend 
  Verbonden met (2) Wilhelmina Antonia Bon
  Hendrikus Petrus Oudshoorn