Burgerlijken Stand overlijden Willem de BruinBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand overlijden Willem de Bruin 
  Korte titel Willem de Bruin 
  Archiefnummer Steenwijkerwold, akte 37, dagtekening 7 mei 1913 
  Vindplaats Gemeentearchief Steenwijkerland 
  Bron-ID S244 
  Tekst Nommer zeven en dertig
  Op heden den zevenden mei
  negentienhonderd dertien verschenen voor ons Hendrik Titus
  Catharinus Johannes Hulstijn
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Steenwijkerwold
  Gerben Eerdekens oud twee en zeventig jaren zonder beroep
  en Gerhardus Innocentius Becker oud vijf en zestig jaren zon-
  der beroep beiden wonende te Steenwijkerwold
  die ons hebben aangegeven dat Willem de Bruin oud drie en zeven-
  tig jaren en zes maanden zonder beroep geboren te Nederhorst
  den Berg en wonende te Steenwijkerwold weduwnaar
  van Cornelia Bon zoon van Jacobus de Bruin en van
  Elisabeth Vrijhoef beiden overleden
  op den vijfden dezer maand des namiddags te
  vier ure in het huis staande in de buurt Gelderongen Gesticht
  "De Voorzienigheid" in deze Gemeente overleden is
  Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing is geteekend door
  ons en de comparanten 
  Verbonden met Willem de Bruin