Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand geboorte Adrianus HomanBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Adrianus Homan 
  Korte titel Adrianus Homan 
  Archiefnummer Nieuwer-Amstel, akte 35, dagtekening 23 maart 1838 
  Vindplaats Stadsarchief Amsterdam 
  Bron-ID S254 
  Tekst Den drie en twintigsten dag der maand maart van 't jaar

  achttienhonderd acht en dertig ten half elf ure voor den middag

  Acte van geboorte van Adrianus

  geboren te Nieuwer-Amstel den twee en twintigsten dezer maand

  des avonds ten acht ure zoon van Dirk Homan

  oud acht en veertig jaar kledermaker en van Willemijntje

  Nieuwendijk oud vier en dertig jaar zonder beroep beide

  wonende alhier Wijk 3 No.55 alwaar ook het kind geboren is

  Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht

  Getuigen Dirk van 't Lam

  oud zeven en veertig jaren van beroep veehouder wonende

  alhier Wijk 5 en Adrianus Spaan

  oud zes en twintig jaren van beroep koopman wonende

  alhier Wijk 6 Op verzoek aan ons gedaan door

  den vader

  Zijnde deze acte na mijne voorlezing geteekend door den vader en de getuigen

  bevestigd ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Burgemeester

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

  der Gemeente Nieuwer-Amstel 
  Verbonden met (1) Adrianus Homan