Burgerlijken Stand geboorte Aafje BonBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Aafje Bon 
  Korte titel Aafje Bon 
  Archiefnummer Abcoude-Proostdij, akte 11, dagtekening 6 mei 1822 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S280 
  Tekst In het jaar een duizend achthondert twee en twintig den zesden
  dag der maand mei des voormiddags ten negen uren is
  voor ons Nicolaas van Voorthuijsen Schout
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude
  Proostdij en Aasdom Kanton Baambrugge Provincie
  van Utrecht verschenen:
  Jan Bon oud negen en dertig
  jaren van beroep watermolenaar wonende te Abcoude welke
  ons heeft voorgesteld een kind van het vrouwelijk geslagt geboren op den
  vijfden dezer maand des avonds ten zes uren
  binnen deze Gemeente uit hem declarant en Neeltje
  van Riet oud vier en dertig jaren zijne huisvrouw en aan
  hetwelk hij verklaard heeft te zullen geven de voornaam van Aafje
  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van
  Jacob van der Wal oud zes en veertig
  jaren van beroep veehouder wonende te Abcoude en van
  Pieter Wilken oud zeven en dertig jaren van
  beroep veldwachter wonende te Abcoude
  En hebben de declarant en getuigen deze acte van geboorte na dat
  hun dezelve was voorgelezen met ons onderteekend 
  Verbonden met Aafje Bon