Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand geboorte Aafje BonBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Aafje Bon 
  Korte titel Aafje Bon 
  Archiefnummer Abcoude-Proostdij, akte 11, dagtekening 6 mei 1822 
  Vindplaats RHC Vecht en Venen 
  Bron-ID S280 
  Tekst In het jaar een duizend achthondert twee en twintig den zesden

  dag der maand mei des voormiddags ten negen uren is

  voor ons Nicolaas van Voorthuijsen Schout

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Abcoude

  Proostdij en Aasdom Kanton Baambrugge Provincie

  van Utrecht verschenen:

  Jan Bon oud negen en dertig

  jaren van beroep watermolenaar wonende te Abcoude welke

  ons heeft voorgesteld een kind van het vrouwelijk geslagt geboren op den

  vijfden dezer maand des avonds ten zes uren

  binnen deze Gemeente uit hem declarant en Neeltje

  van Riet oud vier en dertig jaren zijne huisvrouw en aan

  hetwelk hij verklaard heeft te zullen geven de voornaam van Aafje

  De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van

  Jacob van der Wal oud zes en veertig

  jaren van beroep veehouder wonende te Abcoude en van

  Pieter Wilken oud zeven en dertig jaren van

  beroep veldwachter wonende te Abcoude

  En hebben de declarant en getuigen deze acte van geboorte na dat

  hun dezelve was voorgelezen met ons onderteekend 
  Verbonden met (1) Aafje Bon