Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand geboorte Jacoba Johanna SchoutenBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand geboorte Jacoba Johanna Schouten 
  Korte titel Jaccoba Johanna Schouten 
  Archiefnummer Utrecht, akte 775, dagtekening 19 september 1815 
  Vindplaats Het Utrechts Archief 
  Bron-ID S316 
  Tekst Op heden den negentiende september achttienhonderd

  vijftien des voornoens ten tien uuren is voor ons

  Laurens Adriaan Beelearts gecommiteerd tot waar-

  neming van den eersten Staat der stad Utrecht verschenen

  Hermanus Schouten metselaar oud vijf en twintig

  jaren wonende in het Vissersteegje zijnde geadsisteerd

  met twee getuigen de eerste Gerrit Naest kleermaker

  oud agt en twintig jaren wonende in de Boterstraat

  de tweede Antonie van den Tems werkman

  oud twee en vijftig jaren wonende in het Vissersteeg-

  je welke mij verklaart heeft dat Maria de

  Bruijn desselvs wettige vrouw geboren te Utrecht

  oud een en dertig jaren bevallen is op de zestien-

  de dezer maand des morgens ten drie uuren van

  een kind 't welk mij gebleeken is te zijn van het

  vrouwelijk geslacht aan 't welk hij de voornamen

  van Jacoba Johanna heeft gegeven hebben na

  die verklaring deze acte geformeerd die de vader

  en de eerste getuigen na gedane leezing met mij onder-

  teekend hebben verklarende de tweede getuige

  niet te kunnen schrijven 
  Verbonden met (1) Jacoba Johanna Schouten