Print Voeg bladwijzer toe

Burgerlijken Stand Johannes BlokBron informatie

 • Titel Burgerlijken Stand Johannes Blok 
  Korte titel Johannes Blok 
  Archiefnummer Rotterdam, akte 1148, dagtekening 4 maart 1937 
  Vindplaats Stadsarchief Rotterdam 
  Bron-ID S430 
  Tekst Heden vier maart negentienhonderd

  zeven en dertig verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken Stand van Rotterdam

  Delhaas, Reinder

  oud negen en dertig jaren lijkbezorger

  wonende alhier die verklaarde dat op

  drie maart dezes jaars

  des voormiddags te acht uur alhier is overleden:

  Blok, Johannes oud drie en zeventig jaren

  geboren te Gouda wonende alhier zonder beroep

  weduwnaar van Snaterse, Pieternella zoon van

  Blok, Hendrik en de Gruil, Barbara beiden

  overleden

  De aangever heeft mij verklaard van het overlijden uit eigen wetenschap kennis te dragen

  Waarvan akte welke is voorgelezen 
  Verbonden met (1) Johannes Blok